Zin en onzin over administratiekosten

Op dit moment hebben veel bedrijven het moeilijk. Door de stagnerende economie gaan veel bedrijven op zoek naar besparingen.

Het is logisch als daarbij direct wordt gedacht aan de administratiekosten. Veel ondernemers zien de administratie als een last, die het liefst zo goedkoop mogelijk wordt ingekocht. Gelukkig zien veel ondernemers de administratie ook als een hulpmiddel om het bedrijf goed te leiden en belangrijke beslissingen goed te kunnen nemen!

Veel administratiekantoren maken gebruik van de wens om de administratieve dienstverlening zo goedkoop mogelijk in te kopen door zich van hun voordeligste kant te laten zien. Bij de kennismaking wordt altijd vol verbazing gereageerd op de bedragen die de argeloze ondernemer betaalt voor deze dienst. Dat moet toch veel goedkoper kunnen!

Dit wordt uiteraard geroepen zonder dat men de feitelijke situatie kent. Vervolgens blijkt, als de klant inmiddels is overgestapt, dat er toch wat ruis is geweest: de kosten vallen steevast hoger uit door onvoorziene administratieve omstandigheden... Uiteindelijk is de uitkomst dat de klant door de overstap extra kosten heeft moeten maken en voor de jaarlijkse dienstverlening evenveel of meer dan eerst kwijt is!

Zodra wij een intake hebben proberen wij altijd een reële inschatting te maken van de hoeveelheid werk. Daarnaast overleggen wij met de klant over de omvang van de door ons te verrichten werkzaamheden. Zodra een bedrijf klant bij ons is geworden houden wij scherp onze tijdsbesteding in de gaten. Doen zich daarbij ongewenste ontwikkelingen voor dan bespreken wij dit zo snel mogelijk met de klant teneinde tot een passende oplossing te komen. Op dat moment kan ook ons dienstverleningspakket nog aangepast worden, of adviseren wij de klant om zijn administratie anders te voeren zodat onze kosten lager uitvallen en beter beheersbaar zijn.

Wij zijn van mening dat de prijs van de ingekochte dienst altijd in relatie staat tot de kwaliteit waarmee deze dienst wordt geleverd. Of, zoals vaak over internet deals wordt geroepen, als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo!

U betaalt bij ons meer dan bij iemand die "het administratiekantoor" erbij doet. Wij zijn een groep goed opgeleide administrateurs met bij elkaar meer dan 100 jaar ervaring. Wij houden onze scholing op peil, bezoeken cursussen over de aanpassingen in de belastingwetgeving en andere ontwikkelingen op ons vakgebied. Wij gebruiken de modernste software waardoor wij efficiënt kunnen werken. Dit kost wellicht wat meer, maar hiermee is wel een hoogwaardig product gegarandeerd. Door het hoge niveau van onze dienstverlening zijn wij bovendien in staat klanten goed te adviseren over de inrichting van de administratie en mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering.

Op dit moment wordt de markt overspoeld door allerlei aanbieders die hun diensten via internet aanbieden. De administratiekantoren zijn hierop geen uitzondering. Helaas hebben wij de afgelopen jaren geconstateerd dat klanten van ons die voor het boeken gebruik maken van allerlei moderne technieken als scanboeken van een koude kermis thuiskomen. De kwaliteit hiervan is vooralsnog onvoldoende zodat de inspanningen die moeten worden verricht om de administratie te corrigeren groter zijn dan de geringe besparingen die met deze technische oplossing worden bereikt!

Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om eens voor een kennismakingsgesprek langs te komen zodat u met eigen ogen kunt zien hoe zakelijke dienstverlening in een persoonlijk jasje gestoken er uit ziet.