Onze dienstverlening is zeer breed

Naast de gebruikelijke diensten die u bij ieder administratiekantoor aantreft kunnen wij u ook op uw bedrijf ondersteunen. Op deze pagina lichten wij onze standaarddienstverlening toe. Wilt u meer informatie of heeft u specifieke vragen? U kunt altijd (geheel vrijblijvend) contact met ons opnemen.

 

Financieel administratieve ondersteuning.

Binnen ons bedrijf is ruim honderd jaar aan administratieve ervaring aanwezig. Deze ervaring strekt van het opstellen van ingewikkelde jaarrekeningen tot begeleiding bij reorganisaties en alles wat daartussen zit.

Wij kunnen u helpen bij het oplossen van een tijdelijk probleem, zoals tijdelijke ondersteuning bij absentie van administratieve medewerkers tot en met de financial controller, maar ook inspringen om gedurende een periode van uitzonderlijke drukte administratieve achterstanden te voorkomen.

U zult hierbij merken dat door onze effcientie de kosten alleszins zullen meevallen!

 

De standaarddienstverlening omvat:

 

  • Inboeken van de administratie

Voor veel van onze klanten verzorgen wij het inboeken van hun administratie. Vaak gebeurt dit niet alleen als voorbereiding voor het opstellen van de jaarrekening, maar ook ten behoeve van de aangiften omzetbelasting. In veel gevallen weten wij, doordat wij het inboeken verzorgen, een kostenbesparing bij het opstellen van de jaarrekening te realiseren.

  • Internetboekhouden

Indien u geen eigen administratieve software wenst aan te schaffen, maar wel zelf wilt boeken, kunt u via ons kantoor gebruik maken van internetboekhouden van AccountView. Dit softwarepakket gebruiken wij zelf ook voor alle door ons zelf geboekte administraties.

  • Salarisadministratie

Voor vele klanten verzorgen wij de salarisadministratie. Dit is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Er is geen dienst waarbij accuratesse en tijdigheid van zo'n groot belang zijn. Aangezien wij voor meerdere accountants- en administratiekantoren de salarisadministratie van hun personeel en hun klanten verzorgen, mag u erop vertrouwen dat hierbij de allerhoogste kwaliteit als basis voor onze werkzaamheden geldt.

  • Het opstellen van de jaarrekening

Onze kernactiviteit is het opstellen van de jaarrekening. Hierbij wordt immers voor veel van onze klanten de basis gelegd voor de belastingaangiften. Het is dus van het allergrootste belang dat we hierbij een zo goed mogelijk product afleveren. Keuzes die hier gemaakt worden werken vaak door in de aangiften inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting.

Is uw bedrijf een BV, dan dient in het verlengde van de jaarrekening ook de publicatie van de juiste jaarstukken plaats te vinden. Dit is bij ons gekoppeld aan de jaarrekening.

  • Overige rapportages zoals tussentijdse rapportages en prognoses

Voor enkele van onze grote klanten is het van groot belang om gedurende het boekjaar inzicht te krijgen in de ontwikkeling van omzet, kosten en resultaat. Hiervoor stellen wij periodiek een rapportage op waarin alle door de ondernemer gewenste informatie is opgenomen.

  • Aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting inclusief opgaaf ICP

Voor onze klanten verrichten wij alle denkbare belastingaangiften. Hierbij kunt u denken aan aangiften omzetbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen en inkomstenbelasting. Daarnaast verzorgen wij ook regelmatig aangiften erfbelasting (voorheen successierecht). Dit doen wij, waar mogelijk, op een voor de klant zo gunstig mogelijke wijze.

Voor de gemiddelde ondernemer is het belangrijk dat er geen problemen met de Belastingdienst zijn. Met dit uitgangspunt hebben wij een goede relatie met de Belastingdienst opgebouwd. In de praktijk betekent dit dat wij heel vaak in staat zijn afspraken met hen te maken die in het voordeel van onze klanten uitvallen.

Het overgrote deel van onze aangiften komt geautomatiseerd voort uit ons administratief systeem. Hierdoor kunnen wij deze aangiften zeer efficiënt opstellen.

  • Advisering

Onze medewerkers hebben een ruime ervaring opgedaan in de wereld van de administratieve dienstverlening. Binnen ons bedrijf is ook een brede ervaring voorhanden met het reilen en zeilen van het bedrijfsleven.

Hierdoor doorzien wij snel uw bedrijf en kunnen wij heel goed met u meedenken en zult u ervaren dat onze adviezen reëel, haalbaar en to the point zijn.

Dit geldt voor zowel administratieve als bedrijfsmatige of belastingtechnische adviezen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de omzetting van een eenmanszaak in een BV.

  • Administratieve ondersteuning

Mocht u tijdelijke ondersteuning nodig hebben op boekhoudkundig of administratief gebied, of de behoefte voelen aan financieel administratief interim management, ook hierbij kunnen wij u van dienst zijn!

 

Klant worden?