skip to Main Content

Office with
a view...
De ligging is zo gekozen dat wij, ook voor onze klanten uit bijvoorbeeld Amsterdam of Aalsmeer, maar ook Hoofddorp, Lisse of Hillegom, goed bereikbaar zijn. Uiteraard is parkeergelegenheid in ruime mate aanwezig.

Administratiekantoor voor MKB en ZZP

Wij zijn een informeel maar professioneel administratiekantoor met een zeer compleet dienstenpakket voor bedrijven in het MKB en de ZZP. Om de kwaliteit en efficiency zo goed mogelijk te borgen maken wij gebruik van geavanceerde software, hanteren wij strakke procedures bij het opstellen van jaarrekeningen en fiscale aangiften en worden onze medewerkers voortdurend bijgeschoold. Onze standaard informatie-uitwisseling met de Belastingdienst vindt eveneens geautomatiseerd en zoveel mogelijk elektronisch plaats.

Sinds 1996 zijn wij lid van de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen). Het lidmaatschap van deze organisatie waarborgt de kwaliteit van ons kantoor en het opleidingsniveau en de permanente educatie van onze medewerkers. Hieraan worden door de NOAB strenge eisen gesteld. Periodiek worden leden van de NOAB getoetst op het naleven van de voorwaarden die aan het lidmaatschap gesteld worden.

Een belangrijk deel van de (bij)scholing van onze medewerkers vindt plaats via de NOAB. Ook bezoeken wij regelmatig vaktechnische bijeenkomsten van de Belastingdienst, het UWV en andere relevante organisaties. Hierdoor blijft onze vaktechnische kennis op peil en kunnen wij onze klanten goed adviseren over de wettelijke wijzigingen die jaarlijks weer ingevoerd worden.

Administratiekantoor voor MKB en ZZP

Wij zijn een informeel maar professioneel administratiekantoor met een zeer compleet dienstenpakket voor bedrijven in het MKB en de ZZP. Om de kwaliteit en efficiency zo goed mogelijk te borgen maken wij gebruik van geavanceerde software, hanteren wij strakke procedures bij het opstellen van jaarrekeningen en fiscale aangiften en worden onze medewerkers voortdurend bijgeschoold. Onze standaard informatie-uitwisseling met de Belastingdienst vindt eveneens geautomatiseerd en zoveel mogelijk elektronisch plaats.

Sinds 1996 zijn wij lid van de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen). Het lidmaatschap van deze organisatie waarborgt de kwaliteit van ons kantoor en het opleidingsniveau en de permanente educatie van onze medewerkers. Hieraan worden door de NOAB strenge eisen gesteld. Periodiek worden leden van de NOAB getoetst op het naleven van de voorwaarden die aan het lidmaatschap gesteld worden.

Een belangrijk deel van de (bij)scholing van onze medewerkers vindt plaats via de NOAB. Ook bezoeken wij regelmatig vaktechnische bijeenkomsten van de Belastingdienst, het UWV en andere relevante organisaties. Hierdoor blijft onze vaktechnische kennis op peil en kunnen wij onze klanten goed adviseren over de wettelijke wijzigingen die jaarlijks weer ingevoerd worden.

Ons netwerk

Voor ingewikkelde of heel specifieke vraagstukken kunnen wij via de NOAB een beroep doen op een uitgebreid netwerk van specialisten die wij, uiteraard na overleg met u, inschakelen. Hierdoor bent u verzekerd van dienstverlening op hoog niveau tegen een goede prijs.

Voor advisering over pensioen en inkomen hebben wij al jaren een goede relatie met APS pensioenteam. Zij kunnen adviseren over pensioen en inkomen voor u als ondernemer. Bent u niet verplicht aangesloten bij een Bedrijfstakpensioenfonds, dan kunnen zij u ook adviseren met betrekking tot  een pensioenregeling voor uw werknemers

Voor deze producten hebben wij al vele jaren goede contacten met AdviesCombinatie VMP in Nieuw-Vennep en Westeinder Adviesgroep in Aalsmeer.

Ons netwerk

Voor ingewikkelde of heel specifieke vraagstukken kunnen wij via de NOAB een beroep doen op een uitgebreid netwerk van specialisten die wij, uiteraard na overleg met u, inschakelen. Hierdoor bent u verzekerd van dienstverlening op hoog niveau tegen een goede prijs.

Voor advisering over pensioen en inkomen hebben wij al jaren een goede relatie met APS pensioenteam. Zij kunnen adviseren over pensioen en inkomen voor u als ondernemer. Bent u niet verplicht aangesloten bij een Bedrijfstakpensioenfonds, dan kunnen zij u ook adviseren met betrekking tot  een pensioenregeling voor uw werknemers

Voor deze producten hebben wij al vele jaren goede contacten met AdviesCombinatie VMP in Nieuw-Vennep en Westeinder Adviesgroep in Aalsmeer.

De zin en onzin over administratiekosten

Wij zijn van mening dat de prijs van de ingekochte dienst altijd in relatie staat tot de kwaliteit waarmee deze dienst wordt geleverd. Of, zoals vaak over internet deals wordt geroepen: “Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo!”

U betaalt bij ons meer dan bij iemand die “het administratiekantoor” erbij doet. Wij zijn een groep goed opgeleide administrateurs met bij elkaar meer dan 100 jaar ervaring. Wij houden onze vakkennis op peil door het bezoeken van vaktechnische bijeenkomsten over de wijzigingen in de fiscale regelgeving en andere ontwikkelingen op ons vakgebied. Wij gebruiken de modernste software waardoor wij efficiënt kunnen werken. Dit kost wellicht wat meer, maar draagt wel bij aan een hoogwaardig eindproduct. Door het hoge niveau van onze dienstverlening zijn wij bovendien in staat klanten goed te adviseren over de inrichting van hun administratie en mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering.

Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om eens voor een kennismakingsgesprek langs te komen. U kunt dan met eigen ogen zien hoe zakelijke dienstverlening in een persoonlijk jasje er uit ziet.

Sommige ondernemers zien administratiekosten als een last, die het liefst zo goedkoop mogelijk wordt ingekocht. Veel administratiekantoren maken hiervan gebruik door zich van hun voordeligste kant te laten zien. Bij de kennismaking wordt dan vol verbazing gereageerd op de bedragen die de argeloze ondernemer betaalt voor deze dienst. Dat moet toch veel goedkoper kunnen!

Dit wordt uiteraard geroepen zonder dat men de feitelijke situatie van de onderneming kent. Vervolgens blijkt, als de klant inmiddels is overgestapt, dat er toch wat ruis is geweest: de kosten vallen dan toch hoger uit door onvoorziene administratieve omstandigheden… Uiteindelijk is dan de uitkomst dat de klant door de overstap extra kosten heeft moeten maken en voor de jaarlijkse dienstverlening evenveel of misschien zelf meer kwijt is dan eerst!

Gelukkig zien ook veel ondernemers de administratie als een hulpmiddel om het bedrijf goed te leiden en belangrijke beslissingen weloverwogen te kunnen nemen!

Zodra wij een intakegesprek hebben proberen wij altijd een reële inschatting te maken van de hoeveelheid werk. Daarnaast overleggen wij met de klant over de omvang van de door ons te verrichten werkzaamheden. Zodra een bedrijf klant bij ons is geworden houden wij onze tijdsbesteding scherp in de gaten. Doen zich daarbij ongewenste ontwikkelingen voor dan bespreken wij dit zo snel mogelijk met de klant teneinde tot een passende oplossing te komen. Op dat moment kan ook ons dienstverleningspakket nog aangepast worden, of adviseren wij de klant om zijn administratie anders te voeren zodat onze kosten lager uitvallen en beter beheersbaar zijn.

De zin en onzin over administratiekosten

Wij zijn van mening dat de prijs van de ingekochte dienst altijd in relatie staat tot de kwaliteit waarmee deze dienst wordt geleverd. Of, zoals vaak over internet deals wordt geroepen: “Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo!”

U betaalt bij ons meer dan bij iemand die “het administratiekantoor” erbij doet. Wij zijn een groep goed opgeleide administrateurs met bij elkaar meer dan 100 jaar ervaring. Wij houden onze vakkennis op peil door het bezoeken van vaktechnische bijeenkomsten over de wijzigingen in de fiscale regelgeving en andere ontwikkelingen op ons vakgebied. Wij gebruiken de modernste software waardoor wij efficiënt kunnen werken. Dit kost wellicht wat meer, maar draagt wel bij aan een hoogwaardig eindproduct. Door het hoge niveau van onze dienstverlening zijn wij bovendien in staat klanten goed te adviseren over de inrichting van hun administratie en mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering.

Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om eens voor een kennismakingsgesprek langs te komen. U kunt dan met eigen ogen zien hoe zakelijke dienstverlening in een persoonlijk jasje er uit ziet.

Sommige ondernemers zien administratiekosten als een last, die het liefst zo goedkoop mogelijk wordt ingekocht. Veel administratiekantoren maken hiervan gebruik door zich van hun voordeligste kant te laten zien. Bij de kennismaking wordt dan vol verbazing gereageerd op de bedragen die de argeloze ondernemer betaalt voor deze dienst. Dat moet toch veel goedkoper kunnen!

Dit wordt uiteraard geroepen zonder dat men de feitelijke situatie van de onderneming kent. Vervolgens blijkt, als de klant inmiddels is overgestapt, dat er toch wat ruis is geweest: de kosten vallen dan toch hoger uit door onvoorziene administratieve omstandigheden… Uiteindelijk is dan de uitkomst dat de klant door de overstap extra kosten heeft moeten maken en voor de jaarlijkse dienstverlening evenveel of misschien zelf meer kwijt is dan eerst!

Gelukkig zien ook veel ondernemers de administratie als een hulpmiddel om het bedrijf goed te leiden en belangrijke beslissingen weloverwogen te kunnen nemen!

Zodra wij een intakegesprek hebben proberen wij altijd een reële inschatting te maken van de hoeveelheid werk. Daarnaast overleggen wij met de klant over de omvang van de door ons te verrichten werkzaamheden. Zodra een bedrijf klant bij ons is geworden houden wij onze tijdsbesteding scherp in de gaten. Doen zich daarbij ongewenste ontwikkelingen voor dan bespreken wij dit zo snel mogelijk met de klant teneinde tot een passende oplossing te komen. Op dat moment kan ook ons dienstverleningspakket nog aangepast worden, of adviseren wij de klant om zijn administratie anders te voeren zodat onze kosten lager uitvallen en beter beheersbaar zijn.

Back To Top